Disclaimer

Disclaimer

De website www.dreamfield.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatie doeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Dreamfield niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Dreamfield aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Wij behouden ons het recht om de inhoud op deze website op elk willekeurig tijdstip zonder voorafgaande waarschuwing te mogen wijzigen. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door “Dreamfield” gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Dreamfield aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Tevens is Dreamfield niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, virussen, onderbrekingen en andere tussenkomsten welke tot schade kunnen leiden aan andere gegevens buiten de gepubliceerde informatie op www.Dreamfield.nl. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de webmaster en leden van Dreamfield. Het is verboden om (een gedeelte van) de inhoud van de site te gebruiken voor onrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, of andere illegale doeleinden. Dreamfield, januari 2017.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.